WIEJSKI DOM KULTURY W SZCZEJKOWICACH WITA!!!
O nas
=> Chór "Jutrzenka"
=> Zespół Folklorystyczny FAMILIJO
=> OSP
=> Biblioteka
=> HDK
=> Kurs tańca towarzyskiego dla dzieci
=> Skat
Oferta
Zabawy
Kontakt
Nasza sala
GALERIA
Jubileusz 35 lecia WDK
Formacja taneczna La Volta
Zespół REMIX
Wakacje 2015
2015 Dożynki
Zespól Familijo
Najtrudniejszy pierwszy krok
Biesiada chórów
Cecylki
Barbórkowy turniej skata
Koncert kolęd
Biesiada 2016
Dzień babci
Ferie 2016
Turniej skata 2016
Biesiada KGW
DzieńMatki
Wakacje
Dożynki2016
Jubileusz 40 lecia ZERiI w Szczejkowicach
Remix-Dożynki powiatowe
KGW Industriada i ŚDM
Wystawa
Koncert kolęd 6.01.2017
Ferie 2017
Akademia-Dzień babci i dziadka
Biesiada śląska
Babski Comber 28.02.2017
Turniej skatowy o puchar sołtysa
Majówka 2017
Babski Comber 2017
Wakacje 2017
Dożynki 2017
Koncert pieśni liturgicznych
Opłatek 2017
Skat barbórkowy 2017
Koncert kolęd 2018
Ferie 2018
Warsztaty kulinarne
Wakacje z WDK 2018
Dożynki 2.09.2018
Wieczór opłatkowy 2018
Ferie 2019
Babski Comber 27.02.19
Biesiada 2.03.19
Wakacje z WDK 2019
Dożynki 2019 25.08.
Jasełka
Ferie 2020
Biesiada 25.01.2020
 

OSP


OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA

Ochotnicza Straż Pożarna w Szczejkowicach zajmowała zawsze poczesne miejsce. Utworzono ją w maju 1923 roku. Jej prezesem został Ignacy Lasek, a naczelnikiem Bolesław Dziuba. szczejkowicka straz liczyła wówczas 22 czynnych członków. Odpowiedni obiekt zbudowano w ciągu 6 lat od założenia jednostki. Budowa remizy była wspólną inicjatywą mieszkańców wsi. W miare posiadanych środków zaczęto kompletować wyposażenie. W kolejnych latach strażą kierowali Franciszek Orszulik, Jan Śpiewok i Brunon Fojcik. Wczasach prezesury B. Fojcika utworzono Młodzieżową Drużynę Pożarniczą. Funkcję instruktora pełnił Eugeniusz Fojcik do 1992 roku. W 1984 roku OSP Szczejkowice zorganizowała I Manewry Techniczno-Obronne Harcerskich i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, zaś w roku następnym szczejkowicka drużyna młodzieżowa zdobytła w zawodach gminnych I, a w zawodach rejonowych II miejsce.
Jednym z kolejnych etapów tworzenia zaplecza szczejkowickiej straży było przeniesienie jej siedziby do Wiejskiego Domu Kultury. Strażacy otrzymali tam pomieszczenia garażowe wraz z magazynem. Juz za kadencji kolejnego prezesa Alfreda Śpiewoka, rybnicka straz pożarna odstąpiła szczejkowickiej wóz bojowy, w czynie społecznym przekształcono magazyn na pomieszczenia snitarne i łazienkę oraz podzielono remizę na dwa boksy. Dodatkowo otzymano drugą motopompę. Uchonorowaniem ówczesnych strażaków było przyznanie sztandaru w 65 rocznicę powstania OSP, ufundowana przez miejscową społeczność. przewodniczącym fundacji był Eugeniusz Fojcik oraz naczelnik miasta i gminy Janusz Michalski. Sztandar poświęcił ks. bp. Gerard Bernacki i ówczesny proboszcz parafii, ks. Jan Kuboszek.
W 1991 roku nowym prezesem szczejkowickiej OSP został Krystian Goldman, zaś w 1992 roku jego miejsce zajał Eugeniusz Fojcik. W trakcie jego kadencji, jesienią 1994 roku, jednostka wzbogaciła się o samochód "Jelcz 004". Został on przekazany rozkazem komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach. Wiosną 1995 roku został on poświęcony oraz oddany do służby.
Jednostka odnosi sukcesy w różnorakich zawodach o profilu pożarniczym, zawodach tenisa stołowego i zawodach strzeleckich (z broni pneumatycznej).


=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=